Zdravíme z TUNELU

Započali jsme dělat z Tunelu opravdový TUNEL. 

Prosíme o Vaší podporu

Tunelvoucher dle Vašich možností , jejich platnost do konce roku 2021

Sponzorské dary a platby voucherů prosíme poukázat na účet spolku 7040444142/5500


variabilní symbol  pro sponzory  0001
                               pro voucher   2222